Новини


Предстои цялостна промяна на регулационния режим по Закона за управление на отпадъците

 

 

     Това заяви Красин Димитров, заместник –министър на икономиката и енергетиката (МИЕ) по време на проведената работна среща в МИЕ, в края на деня, вчера. „Започва междуведомствено обсъждане на промени в ЗУО, които ще подкрепят всички легални фирми в бранша и ще мотивират желаещите да инвестират в този сектор и да се развиват“, допълни заместник-министъра. До момента основен акцент в отношението на администрацията към бранша беше поставян единствено върху екологосъобразността на дейността по управление на отпадъци, без да се отчита оргомната икономическа полза от бизнеса, който не само събира, но и преработва отпадъците, добавяйки стойност и превръщайки ги в суровина за металургичната индустрия. Това ще бъде основната насока в промените, които ще бъдат предложени в ЗУО и подзаконовите нормативни актове, коментираха още експертите от МИЕ по време на работната среща, вчера. „Трябва да се отчетат и новите изисквания на Регламент 333 и измененията на Директивите, свързани с управление на отпадъците в Европейския съюз, за да се анализира и по-добри цялостния подход към бизнеса“, допълни Гергана Царева, директор на Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ в МИЕ.

 

До края на следващата седмица ще бъдат събирани предложенията на браншовите организации в областта на управлението на отпадъци за най-наложителните промени в ЗУО. Цялостната трансформация се очаква да стане факт още през месец септември, тази година.Добавена: 15.08.2013 00:00


<< назад